Lůžko pro intenzívní péči, které aktivně asistuje při respirační terapii. Vybaveno unikátní matrací a ošetřovacími moduly „léčba na požádání" (therapy-on-demand) je koncipováno (a mezitím již studiemi prokázáno) k napomáhání prevence komplikací a zkrácení pobytu na JIP vašich nejvíce kritických pacientů.

Nová Hill-Rom Progressa navíc nabízí ovládací panely na obou stranách s dotykovým displejem a softwarem v češtině.

Lůžko vybaveno matrací pro aktivní terapii jak pro pulmonální terapii, tak pro prevenci a léčbu dekubitů. Přídavné funkce zahrnují OptiRest (terapeutický režim), TurnAssist (laterální náklon pro vyšetření) a statistiku terapie.

Lůžko Progressa Pulmonary je připraven pro použití terapeutických režimů jako CLRT (systému laterálního náklonu s klinicky prověřenou účinností), a fyzioterapeutického režimu pro uvolnění hlenů (Vibration and Percussion), které jsou plně integrovány do funkcí lůžka. Terapie CLRT  u lůžka  Hill-Rom Progressa má nespornou výhodu oproti rotujícím kostrám lůžek:

  • žádné starosti ošetřovatelského personálu ohledně otázek fixace nebo nebezpečí zachycení či pádu z lůžka
  • žádné nešikovné polohovací pomůcky, které komplikují sestrám rutinní zákroky
  • dobře snášeno pacienty - žádné nepohodlí ani fixace, žádný strach
  • žádné další dekubity díky nepřirozenému polohování