Monivent Neo100 ventilační monitor

Ventilační monitor Monivent Neo100 je ideálním nástrojem, který pomáhá dodat adekvátní dechové objemy novorozencům ihned po narození, když je potřeba přetlaková ventilační podpora pomocí obličejové masky. Díky krásně jednoduchému uživatelskému rozhraní a barevně odlišeným indikátorům umístěným přímo u masky se mohou lékaři během počáteční stabilizační fáze soustředit pouze na dítě a ne na techniku.

Monivent Training ventilační monitor

Monivent je jednoduchý a snadno použitelný monitor manuální ventilace, který lze použít v každé situaci, kdy se používá T-resuscitátor nebo resuscitační vak. Je kompatibilní prakticky s jakýmkoli takovým zařízením na trhu. Na obrazovce zobrazuje vydechovaný dechový objem, PIP a PEEP, dechovou frekvenci, únik u obličejové masky v % a v podstatě nic víc. Při zadání hmotnosti dítěte také zobrazuje rozsah cílového dechového objemu. Když je objem v cílovém rozsahu, indikuje to LED přímo na senzoru hned u masky, není tak potřeba neustále sledovat displej. Přenos dat mezi senzorem a zařízením je bezdrátový.

aEEG monitor ANT Neuro nëo

Monitor nëo je nejjednodušší řešení, co do používání, pro monitorování jak aEEG tak EEG u nejmenších a nejkřehčích pacientů. nëo zjednodušuje pracovní postup od aplikace elektrod, zaznamenání příhod, automatické detekce křečí, aEEG přehledu až po export dat. Optimálně integruje do již až tak velmi hektické rutiny NJIP a umožňuje (a)EEG monitorování všech donošených a nedonošených novorozenců.

Tecotherm iNeo - terapeutická hypotermie (plánované 2024)

Neonatální Hypotermie 2.0. Tak může být Tecotherm iNeo nazýván. Je to jediné speciální zařízení pro celotělové chlazení výhradně neonatálních pacientů. Tecotherm iNeo je kompaktní, lehký a velmi tichý. Tecotherm iNeo nyní přidává servořízení teploty rektální sondou a programovatelný automatický režim. V tomto režimu je teplota, trvání hypotermie i rychlost rewarmingu řízena přesně dle přednastaveného profilu. Tím je zajištěna přesná regulace teploty i bezpečný rewarming, včetně dokumentování, bez potřeby zásahu obsluhy a to po celou dobu léčby v trvání několika dní.