BQ70 neonatální resuscitačný systém

Comen BQ70 je přenosný resuscitační systém pro bezpečnou a efektivní stabilizaci s integrovanou odsávačkou. Umožňuje odsávání dýchacích cest, aktivní prodýchávání s T-resuscitátorem, případně unikátním systémem Inspire rPAP pro nasální resuscitaci, nebo jen podávání kyslíku. BQ70 to vše kombinuje do jediného celku.

Vapotherm systém Hi VNI Precision Flow

Rychle nastavitelný a jednoduše aplikovatelný Vapotherm Precision Flow umožňuje podávat ohřátý a perfektně zvlhčený průtok pomocí dvojité nebo jednoduché nasální kanyly. Několik patentovaných technologií zajišťuje, že plyn dodávaný pacientovi má teplotu těla a 100% relativní vlhkost. Při neonatálních aplikacích je často možné systém použít efektivně jako alternativu k nasálním CPAP přístrojům.

Vapotherm Oxygen Assist Module

Oxygen Assist Module (OAM) přináší automatickou regulaci kyslíku do vysokoprůtokové terapie s nasální kanylou (HFNC). OAM se připojuje k zařízení Vapotherm Precision Flow pro regulaci FiO2, tak aby SpO2 byl udržován v cílovém rozsahu nastaveném uživatelem.

Acutronic Fabian Evolution

Kompaktní nicméně kompletní neonatální ventilátory s integrovaným monitorem plicních funkcí. Se zabudovaným akumulátorem tvoří intenzivní ventilátor Fabian pokrokovou alternativu i pro ventilaci během transportu, včetně synchronizované ventilace s VG, nCPAP režimy, a vysokoprůtoková terapie. Další model Fabian Therapy Evolution nabízí pouze režimy neinvazivní podpory s unikátní kompenzací úniku. Režimy nCPAP a DuoPAP jsou plně kompatibilní - a certifikovány - s nasálním aplikátorem Infant Flow LP®.

Acutronic Fabian HFOi

High-end ventilátor Fabian HFOi se zařazuje jako spičkový model do neonatální ventilační rodiny společnosti Acutronic. Výkonný systém membrány HFO nabízí silný a precizní vysokofrekvenční ventilační režim HFO s překvapivě nízkou úrovní hlučnosti. Navíc je k dispozici i objemově řízený režim Volume Guarantee (i v režimu HFO).

Dartin novorozenecká resuscitační sada

Moderní neonatální resuscitace vyžaduje v praxi okamžitě po porodu přesné řízení prvních dechů. Konvenční resuscitační vak tuto vlastnost není schopen poskytnout. Dartin Vám nabízí řešení prostřednictvím resuscitační sady, která obsahuje jednoduchý, ale bezpečný T-resuscitátor a směšovač kyslíku, společně připevněné na praktickém pojízdném stojanu.