Nácvik chůze je běžná součást rehabilitačního programu a ostatních aktivačních programů. Pro tuto aktivitu jsou nejvhodnější stropní zvedáky, mobilní zvedáky Liko Golvo a Viking mohou být však také úspěšně využity pro tento účel.

Nejběžněji používaná pomůcka je závěsná vesta Liko MasterVest Model 60, kterou lze volně kombinovat s popruhy do třísel pro extra oporu, což je zvláště vhodné pro pacienty se sníženou stabilitou kyčlí. Druhou nejpoužívanější volbou jsou závěsné kalhoty Liko LiftPants Model 92, což je vhodná volba pro pacienty, kteří potřebují sice o trochu větší oporu ve stoji, ale mají dostatečnou stabilitu trupu.

Podpůrné pružiny se vřele doporučují a běžně používají jako standardní pomůcka. Umístěním pružin mezi závěsnou hrazdu a vak lze docílit určité variace ve váze zatížení. Prohlédněte si fotogalerii, kde jsou k vidění příklady umístění pružin mezi závěsnou hrazdu a vak.

Instrukční videa o výběru spravné velkosti vaku, o aplikaci vaku a o doporučené postupy při zvedání najdete zde.