Liko stropní zvedáky Likorall

Nejpoužívanější stropní zvedací zařízení na světě se jmenuje Likorall. Tisíce těchto zvedáků každý den šetří záda pacientům i personálu. Likorall je vhodný pro většinu zvedacích situací nejen v domovech s pečovatelskou službou, ale také v nemocnicích nebo domácí péči.

Liko stropní zvedáky LikoGuard

LikoGuard je nejnovější generace kazet pro stropní zvedání vyrobené společností Liko ze Švédska. Bezpečnost pacienta a pečovatele zajišťují víceúrovňové ochranné systémy pro nouzové zastavení a nouzové spouštění.

Stropní kolejnicový systém Liko

Návrh konstrukce stropního kolejnicového systému je klíčem k bezchybnému a uspokojivému fungování stropního závěsného systému. Protože tento systém je po instalaci již náročné změnit, je pečlivá prohlídka prostor a stanovení současných i budoucích potřeb zásadní. Velmi rozsáhlý výrobní program součástí kolejnicového systému Liko, vhodných ke kombinaci se stropními zvedáky Likorall nebo Multirall je důsledkem mnoha let zkušeností a prakticky pro každou situaci existuje vhodné řešení.

Přechody mezi místnostmi

Liko nabízí dva stropní kolejnicové systémy pro řešení přesunu pacientů mezi místnostmi, které nejsou přímo propojeny kolejnicemi: Likorall R2R (Room-to-room) systém umožňuje hladký a bezpečný přesun mezi dvěma zvedacími kazetami umístěnými ve dvou různých místnostech. Se zvedací kazetou Multirall a popruhem R2R lze pacienta přemístit skrz dveřní otvor pomocí jedné stejné zvedací kazety.

Liko stropní zvedák Multirall 200

Multirall 200 je zvedací zařízení, unikátní při přemisťování pacienta z místnosti do místnosti bez použití další zvedací kazety. Nejvíce se využívá v domácnosti a domovech s pečovatelskou službou. Jediná zvedací kazeta dokáže přepravit pacienta do všech místností vybavených kolejnicovým systémem. A co je pro uživatele možná neméně zajímavé - Multirall 200, spolu s některým příslušenstvím, tvoří zaručeně nejekonomičtější řešení při převěšení pacientů mezi místnostmi.