HillRom The Vest hrudní oscilátor

The Vest® je zařízení pro vysokofrekvenční oscilaci hrudní stěny (HFCWO - High Frequency Chest Wall Oscillation). Je to jediné automatizované zařízení napomáhající vyčištění dýchacích cest pacienta a lze ho vidět i jako alternativní formu hrudní fyzioterapie s odvodněním těla a perkuzí. Vyvinuto před 25 lety pro cystickou fibrózu, The Vest se nyní indikuje pro širokou škálu stavů týkajících se hypersekrece a/nebo zadržování sekretů, v nemocnici i domácím prostředí, včetně mnoha neurosvalových onemocnění.