Liko OctoStretch a LikoStretch jsou zařízení pro zvedání a přesun pacientů v ležící poloze. Nejčastěji se používá v nemocnicích na oddělení anesteziologicko-resuscitačním, chirurgickém, ortopedickém, na interních klinikách a jednotkách intenzívní péče.

Konstrukci OctoStrech tvoří osm ocelových ramen, na které je možné zavěsit plachtu, i z materiálu pro koupání, nebo jednotlivé popruhy závěsu.

Likostretch 600 IC je model pro více kritické aplikace například když pacienti nemohou být otočeni na bok, jako pacienti se zlomeninami, popáleninami nebo otevřenými ranami.

Stretchery Liko je také možné zakoupit s vyvažovačem, zařízením, které vyrovnává polohu těžiště pacienta během zvedání. Stretchery lze používat v kombinaci s mobilními zvedáky Viking a Golvo nebo se stropními zvedáky Likorall a Multirall.