PREVIEW
PREVIEW

Neonatální Hypotermie 2.0. Tak může být Tecotherm iNeo nazýván. Je to jediné speciální zařízení pro celotělové chlazení výhradně neonatálních pacientů. Tecotherm iNeo je kompaktní, lehký a velmi tichý. Tecotherm iNeo nyní přidává servořízení teploty rektální sondou a programovatelný automatický režim. V tomto režimu je teplota, trvání hypotermie i rychlost rewarmingu řízena přesně dle přednastaveného profilu. Tím je zajištěna přesná regulace teploty i bezpečný rewarming, včetně dokumentování, bez potřeby zásahu obsluhy a to po celou dobu léčby v trvání několika dní.

Současná technologie používaná pro celotělové chlazení novorozence s poporodní asfyxií je většinou stejná jako u hypotermie pro dospělé. Přístroje tohoto typu sice mohou být použity i pro novorozence, ale vyžadují hodně pozornosti a učení se od ošetřujícího personálu, aby bylo zaručeno, že hypotermie je udržována na uvedené teplotě a že rewarming probíhá přesně i v požadované rychlosti. Tecotherm iNeo reguluje teplotu pomocí softwaru přizpůsobenému přímo novorozenecké tělesné hmotnosti, což umožňuje mnohem přesnější řízení výsledné tělesné teploty. Největší krok vpřed je automatický servo režim: na základě měřené rektální teploty Tecotherm iNeo automaticky snižuje teplotu až ke stanovenému cíli; udržuje ji tam přesně po stavenou dobu (např. 72 hodin) a následně ji pomalu v požadované rychlosti zvyšuje zpět k normálu. Tím se důslednost a bezpečnost zvýšila, a to bez neustálé pozornosti zdravotnického personálu.

Tecotherm iNeo je momentálně nedostupný z certifikačních důvodů. Předpokladaný termín: 08/24