Lehký, přenosný NIPE Monitor V1
Lehký, přenosný NIPE Monitor V1

NIPE Monitor V1 - První monitorovací systém pro novorozence hodnotící pohodlí pacienta objektivně a kontinuálně přímým hodnocením aktivity autonomního nervového systému.

Všeobecně se uznává, že novorozenecká bolest a stres mají negativní vliv na klinický výsledek a dlouhodobý neurodevelopmentální outcome. Různé systémy hodnocení bolesti jako např. NIPS poskytují pouze subjektivní výsledek v okamžiku hodnocení. Přesnost se může lišit od pacienta k pacientovi. NIPE znamená Newborn Infant Parasympathetic Evaluation. Komplexní osvědčený algoritmus přebírá signál z EKG monitoru a analyzuje variabilitu srdeční frekvence (HRV), měří aktivitu autonomního nervového systému a vyhodnocuje zejména parasympatickou reakci. Tím se stává vyznamným nástrojem pro průběžné a objektivní hodnocení stresu a bolesti.

Monitor nemá vlastní elektrody, ale používá EKG signál z jakéhokoliv EKG monitoru s výstupem, což je prakticky každý. Je indikovaný pro použití u nezralých novorozenců a dětí do dvou let, i na operačním sále. Kliknutím na logo společnosti níže přejdete v novém okně na velmi informativní web výrobce.

  •  Detekce akutní bolesti a stresu v reálném čase a po delší dobu
  •  Detekce pohodlí / nepohodlí u pacientů do 2 let věku
  •  Dosažení přiměřené dávky analgosedativ
  •  Sledování účinků protokolů NIDCAP a péče zaměřené na rodinu