Monitor nëo nyní standardně s automatickou detekci křečí
Monitor nëo nyní standardně s automatickou detekci křečí

Monitor nëo je nejjednodušší řešení, co do používání, pro monitorování jak aEEG tak EEG u nejmenších a nejkřehčích pacientů. nëo zjednodušuje pracovní postup od aplikace elektrod, zaznamenání příhod, automatické detekce křečí, aEEG přehledu až po export dat. Optimálně integruje do již až tak velmi hektické rutiny NJIP a umožňuje (a)EEG monitorování všech donošených a nedonošených novorozenců.

Monitor nëo je vhodný pro monitorování aEEG a EEG, též u nedonošenců. nëo usnadňuje zahájení monitorování, od aplikace elektrod přes zadání markerů až po analýzu aEEG. Je navržený s ohledem na provoz na neonatologickém oddělení. Chytré indikátory pro Burst-Suppression-Ratio a Inter-Burst-Interval dávají cennou informaci pro rychlou interpretaci na bedside. nëo je určený pro monitorování EEG u všech donošených a nedonošených novorozenců.

S možností monitorování až 8 kanály dokáže nëo zaznamenat a uložit bohatá data pro následnou neurologickou analýzu, zatímco na displeji se zobrazuje dvoukanálový aEEG pro rutinní monitorování. To umožňuje použití jednoho přístroje bez nutnosti změny na diagnostický přístroj pro hlubší neurologickou analýzu.

Kvalita EEG signálu je velmi vysoká, a to díky zesilovací diagnostické třídy. Signál je tak silný, že umožňuje použití unikátních neonatálních EEG čepiček WaveGuard, dle potřeby pro 2 až 8 kanálů.

Automatic Seizure Detection

Automatická detekce křečí monitoru nëo vyhodnocuje z EEG signálu až 21 parametrů, aby spolehlivě identifikoval a rozpoznatelným způsobem vyznačil v záznamu aEEG oblasti možných záchvatů, včetně těch subklinických. Algoritmus byl klinicky ověřený jako přesný ve více než 90% případů*, což z něj vytváří efektivní a časově úsporný nástroj, který je lepší než video monitorování.